ÇEVRE İZİN, LİSANS VE DANIŞMANLIK

ANKAÇED; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahiptir. Bu yeterlik belgesiyle çevre sorunlarının önlenmesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularını içeren izin demektir. Çevre İzin Belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir. 

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyongürültüatık su deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzniÇevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

  • Emisyon İzni
  • Gürültü İzni
  • Atık su Deşarj İzni
  • Tehlikeli Madde Atık su Deşarj İzni
  • Derin Deniz Deşarj İzni

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı, Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Çevre izni ve çevre izin ve lisans süreci iki aşamalıdır:

  • Geçici Faaliyet Belgesinin verilmesi,
  • Çevre İzin ve çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması.

Yetkili makam tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.