FİZİBİLİTE, BİLİMSEL RAPORLAR VE İZLEME

Firmamız tecrübesi, bilgi birikimi ve bu hususta hazırlanmış altyapısı ile; Proje için yer seçiminden itibaren yapılacak olan yatırımın mevzuat açısından, yürürlükteki planlar ve çevresel faktörleriyle değerlendirilmesi, doğal ve yapay eşikler ile bunların yatırıma etkilerinin irdelenmesi ayrıca projenin uygulanabilirlik analizi ayrıntılı ve çok yönlü incelenerek Fizibilite raporları hazırlanmaktadır.

Firmamız ekosistem özelliğinin olumsuz yönde etkilenmesi ihtimali  olan  projelerde, özellikle bölgede  bulunan  hassas  türlerin tespiti, bunların korunma şekilleri, en az kayıpla faaliyetin işletmeye alınması ve işletme aşamasında ekosistemin korunması için alınacak önlemlerin tespit edilmesi için Karasal ve Denizel Ekosistem/Bilimsel Raporlar hazırlamaktadır.  

Karada ve Denizde yapılan projelerde gerçekleştirdiğimiz İzleme-Kontrol Hizmetleri ile yatırımın çevreye etkilerini ve Çevre Mevzuatına göre değerlendirilmesi yapılmakta ve raporlanmaktadır.