ÇED - ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

ANKAÇED; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Yeterlik Belgesine sahiptir. Bu kapsamda ÇED Raporunun hazırlanması, Proje Tanıtım Dosyası (PTD), ÇED  görüşü yazılarının alınması  hususunda yatırımcılara hizmet vermektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED Yönetmeliği ilk olarak 07/02/1993 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmeliğe dahil olan faaliyetler Ek-1 listesi ve Ek-2 listesi olarak belirlenmiştir. Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-1 veya Ek-2 listesinde bulunan tesislere/projelere “ÇED Kararı” alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. 

ÇED Raporu Nerden Alınır?

ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 listesinde yer alan projelerle ilgili hazırlanan ÇED Raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunularak ÇED Kararı Bakanlıktan alınır. EK-2 listesinde yer alan projelerle ilgili hazırlanan Proje Tanıtım Dosyaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak illerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunularak ÇED Kararı İl Müdürlüklerinden alınır.