HAKKIMIZDA

ANKAÇED 1993 yılında; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının hazırlanması, Su Kirliliği kontrolü yönetmeliği, Emisyon ve İmisyon, Gürültü ile Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, başvuru ve onay süreçleri, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması ve uygulanabilmesi hakkında yönetmelik kapsamında danışmanlık hizmetleri ve 3194 imar kanununa istinaden Mekansal Planlama, İmar Planları, Kıyı Yapıları (Liman, iskele, tersane, dolgu, dolfen v.b.) planlama hizmetleri vermektedir.

ANKAÇED, ÇED/PTD Raporu hazırlanması, Çevre Denetimi/Danışmanlığı yapılması, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planları, İmar Planları, Kıyı Yapıları ve Dolgu İmar Planları hazırlanması için Yeterliliği bulunan ve bu konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir firmadır. 

Sahip olduğumuz yeterlik belgeleri;

  • ÇED Yeterlik Belgesi
  • Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi
  • Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı Hazırlama Yeterliliği 
  • İmar Planı Hazırlama Yeterliliği
  • Kıyı Yapıları İmar Planı Hazırlama Yeterliliği
  • Karasal veya Denizel her türlü ve her ölçekte Mekansal İmar Planı Yapım Yeterliliği